Bidodling kravcertifierad i Grästorp. Mossängens Gård
 
BIODLING
Bina är en viktig pollinatör, av dom får vi honung, pollen och propolis.

Honung innehåller ca 25 olika sockerarter, den största delen består av fruktsocker och druvsocker.
Utöver det innehållet honung vatten, olika mineraler, vitaminer, inhibiner, enzymer m.m.

Honung har länge ansetts som ett hälsosamt livsmedel, ny forskning visar att honung i färskt tillstånd innehåller tolv olika mjölksyrabakterier, vilka kan inverka både på bin och människors hälsotillstånd. Pollen innehåller bl.a. flavonoider, karotenoider, vitaminer och mineraler. Det används också som näringstillskott och anses förstärka ämnesomsättningen, öka uthålligheten och muskelstyrkan, lindra kvinnors menstruationsbesvär, ha effekt på prostatabesvär m.m.

Propolis. Hittills har forskarna funnit över 300 ämnen i propolis, bl.a. balsamer, falvonoider, hartser, terpener, vax, fettstyror och eteriska oljor. Numer används propolis både som naturläkemedel och i traditionell läkarvård. Propolis är starkt desinficernde och har även antibiotisk effekt.